CÁC LOẠI THẺ ĐĂNG KÍ HỘI VIÊN CLB GOLF PHÁT HÀNH QUỐC TẾ :

1 – Thẻ Gofl ghi danh Cá nhân : 45.000 USD ( Có thời hạn 25 năm )
2 -Thẻ công ty có ghi danh cho 4 người( ghi danh 2 người, không ghi danh 2 người): 125.000 USD ( Có thời hạn 25 năm )
3 -Thẻ công ty không ghi danh dành cho 4 người : 150.000 USD ( Có thời hạn 25 năm )

* Lưu ý :

– Các thẻ Gofl ngắn hạn Quốc tế chỉ phát hành kèm theo tour Du lịch Quý khách liên lạc trực tiếp với Nhân viên Công ty để được hướng dẫn.( Liên hệ )
– Các thẻ Golf khách Nội địa xin Quý khách liên lạc trực tiếp với Nhân viên Công ty để được hướng dẫn.

ĐẶT MUA THẺ GOLF & THANH TOÁN TRỰC TUYẾN DƯỚI ĐÂY:

 Chính sách cho hội viên:

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

MEMBER BENEFITS

 1. Miễn phí sân bãi khi chơi golf . Free Green Fee for golf membership .
 2. Miễn phí bảo dưỡng sân trong 2 năm đầu. Free maintenance Green Fee in the first two years.
 3. Ưu tiên đăng ký giờ phát bóng tự chọn và đặt chỗ ăn uống, giải khát. Priority in reserving tee-off times, food and beverage.
 4. Giảm 10% phí thuê xe golf. 10 % Discount for buggy rate
 5. Giảm 40% phí sân cho 3 khách đánh golf cùng nhóm. 40 % discount Green fee for 3 guests in the same team
 6. Giảm 30% phí sân cho 4 khách không đánh golf cùng nhóm. 30 % discount Green fee for 4 guests do not play in the same team
 7. Giảm 50% bóng tập golf. 50 % Discount on driving range balls
 8. Giảm 10% học phí hoc chơi golf tại học viện golf. 10 % Discount on golf lessons
 9. Giảm tối đa 10% giá dịch vụ nhà hàng tại CLB, và mua sắm tại Pro Shop. 20 % Discount on the restaurant and Pro-shop in Hue Club
 10. Giảm 20% đăng ký dịch vụ du lịch và vận chuyển tại Trung tâm dịch vụ giải trí. 20 % Discount tour and transportation.
 11. Sử dụng khu vực thay đồ dành riêng cho hội viên. Used private locker area for membership.
 12. Thẻ thanh toán dành riêng cho hội viên .Private Credit card for membership
 13. Tất cả thẻ hội viên được chuyển nhượng. Thẻ cá nhân và gia đình được thừa kế. All membership cards pay a fee to be transferred . Individual and family cards are inheritance.
 14. Được hưởng quyền ưu đãi chơi các sân do CLB xây dựng sau sân thứ nhất. To enjoy privileges playing golf after Club building the first Green.
 15. Được hưởng giảm phí các CLB có liên kết và hợp tác. Can be Reduction fee of affiliation and cooperation.
 16. Các loại thẻ tuần, tháng (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng), 1 năm và gói ưu đãi được quy định riêng. The weekly, monthy cards (3 months, 6 months, 9 months), 1 years and incentive packages are specified

                                                                                        Huế, ngày 28 tháng 04 năm 2017

                                                                               Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty